Åpningstider

Mandag 11 april kl 08-15

Tirsdag 12 april kl 08-15

Onsdag 13 april kl 08-12

Utenom desse tidene ring legevaktsformidlinga på  tlf 116117

Ved akutt sjukdom og store skade ring 113

God påske.